موارد بیشتر

موارد بیشتر

no-photo
بنا داردشمالی
بر 14 مترتراکم 4
قیمت : 4,500,000,000 تومان
no-photo
نوع سند : سرقفلی
قیمت هر متر مربع : 20,000,000 تومان
قیمت : 1,540,000,000 تومان
no-photo
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و2و3و4دو کلهآسانسور
قیمت : 2,000,000,000 تومان
img
4 واحدهنوسازپارکینگ مسقف
طبقه 1و3و4شمالیآسانسور
قیمت : 1,250,000,000 تومان